Przedawnienie długu nie oznacza jeszcze przychodu

Dopóki wierzyciel może domagać się realizacji świadczenia, dopóty nie można mówić o trwałym przysporzeniu majątkowym u dłużnika. Dłużnik miałby przychód dopiero z chwilą umorzenia mu zobowiązania – orzekł WSA w Szczecinie