MF: W czerwcu początek prac Forum Akcyzowego dot. wyrobów tytoniowych

29 czerwca 2021 r. w MF prace rozpocznie opiniodawczo-doradcze Forum Akcyzowe, a pierwsze spotkanie będzie dotyczyć rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich – poinformował resort finansów, zapraszając zainteresowanych do udziału.