URPL: skrócone terminy pozwoleń dopuszczenia do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym.