Sejm zadecydował o wysokości wynagrodzeń medyków od 1 lipca

Sejm większością głosów odrzucił proponowane przez Senat poprawki do noweli ustawy o minimalnych wynagrodzeniach.