Projekt: plany adaptacji do zmian klimatu konieczne w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu – wynika z projektu ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpisanego do wykazu prac legislacyjnych rządu. Rada Ministrów planuje przyjęcie projektu w IV kw. br.