Podatnik nie zawsze decyduje o źródle swoich przychodów

Nie zawsze o tym, czy dana czynność jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach zarządu majątkiem prywatnym, przesądza zamiar podatnika. Tak nie jest przy sprzedaży nieruchomości – orzekł NSA.