MZ ureguluje zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zakłada uregulowanie wymagań kwalifikacyjnych m.in. dla techników farmaceutycznych.