Liczba badań klinicznych, leków importowanych równolegle, nowych dopuszczeń – szef URPL raportuje

W 2020 roku zostało złożonych 597 wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego leku. Jest to najwyższa w historii Urzędu liczba. 62 wnioski dotyczyły badań niekomercyjnych.