GUS: jak pandemia wpłynęła na uzdrowiska?

W 2020 r. z leczenia stacjonarnego w uzdrowiskach i sanatoriach skorzystało 391,4 tys. pacjentów. Oznacza to, że było ich o 50 proc. mniej niż w roku poprzednim. To efekt pandemii koronawirusa i ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów.