Dwukrotnie wzrośnie wysokość QALY. Czy to pozwoli sfinansować leki sieroce?

Resort zdrowia o podwyższeniu progu QALY: szansa na leczenie chorób rzadkich i jednocześnie hamulec dla nieetycznych i nieprzyzwoitych żądań koncernów farmaceutycznych.