Do porodów rodzinnych nie trzeba być zaszczepionym

Szpital nie może wymagać od ojca chcącego uczestniczyć w porodzie rodzinnym tego aby się zaszczepił. Minister zdrowia wskazuje, że szczepienia są nieobowiązkowe. A jeśli placówka medyczna ich wymaga, to można to zaskarżyć do Rzecznika Praw Pacjenta.